Sự phát triển của Bảng Anh / Nakfa Eritrea

GBP

Sự phát triển của ERN / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Nakfa Eritrea là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 2 585.1369 Nakfa Eritrea

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Nakfa Eritrea là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 1 608.9016 Nakfa Eritrea