Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / σέντι Γκάνας

GBP

Εξέλιξη GHS / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε σέντι Γκάνας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 839.9906 σέντι Γκάνας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε σέντι Γκάνας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 174.5113 σέντι Γκάνας