Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / λεμπίρα Ονδούρας

GBP

Εξέλιξη HNL / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λεμπίρα Ονδούρας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 3 985.6244 λεμπίρα Ονδούρας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λεμπίρα Ονδούρας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 1 954.7019 λεμπίρα Ονδούρας