Sự phát triển của Bảng Anh / Lempira Honduras

GBP

Sự phát triển của HNL / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Lempira Honduras là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 3 985.6244 Lempira Honduras

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Lempira Honduras là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 1 954.7019 Lempira Honduras