Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / νάιρα Νιγηρίας

GBP

Εξέλιξη NGN / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 58 608.2418 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 15 713.8364 νάιρα Νιγηρίας