Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / λίρες στερλίνες Βρετανίας

NGN

Εξέλιξη GBP / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 600.7865777 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 170.6244667 λίρες στερλίνες Βρετανίας