Συναλλαγματική ισοτιμία νταλάσι Γκάμπιας (GMD) πέσο Χιλής (CLP)

D
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του GMD/CLP παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νταλάσι Γκάμπιας σε πέσο Χιλής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νταλάσι Γκάμπιας = 1 258.9561 πέσο Χιλής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νταλάσι Γκάμπιας σε πέσο Χιλής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νταλάσι Γκάμπιας = 1 258.9561 πέσο Χιλής

Ιστορικά νταλάσι Γκάμπιας / πέσο Χιλής

Ιστορία των ημερήσιων τιμών GMD /CLP από Wednesday, 31 May 2000.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 νταλάσι Γκάμπιας = 43.341746697639 πέσο Χιλής

το ελάχιστο για

  • 1 νταλάσι Γκάμπιας = 12.326353934308 πέσο Χιλής
Date GMD/CLP
16.5929
16.5635
16.8841
16.7112
16.9912
16.9872
16.9872
16.9329
16.9859
16.8145
16.8800
16.3340
16.3183
16.3183
16.2899
16.6365
16.6156
16.9129
16.9640
16.7987
16.7987
16.9411
17.0531
16.6660
16.7675
16.5483
16.4914
16.4914
16.7157
16.5253
16.3742
16.4762
16.2238
16.2158
16.2261
16.1843
16.0923
15.9667
15.9412
16.0262
16.0262
16.0262
15.9706
15.9314
15.9333
15.8530
15.8072
15.8073
15.8072
15.8797
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 GMD CLP 1 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 16.58 πέσο Χιλής CLP
2 GMD CLP 2 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 33.15 πέσο Χιλής CLP
15 GMD CLP 15 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 248.66 πέσο Χιλής CLP
50 GMD CLP 50 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 828.86 πέσο Χιλής CLP

πίνακα μετατροπής

νταλάσι Γκάμπιας (GMD)/πέσο Χιλής (CLP)
1 νταλάσι Γκάμπιας = 16.58 πέσο Χιλής
2 νταλάσι Γκάμπιας = 33.15 πέσο Χιλής
3 νταλάσι Γκάμπιας = 49.73 πέσο Χιλής
4 νταλάσι Γκάμπιας = 66.31 πέσο Χιλής
5 νταλάσι Γκάμπιας = 82.89 πέσο Χιλής
6 νταλάσι Γκάμπιας = 99.46 πέσο Χιλής
7 νταλάσι Γκάμπιας = 116.04 πέσο Χιλής
8 νταλάσι Γκάμπιας = 132.62 πέσο Χιλής
9 νταλάσι Γκάμπιας = 149.19 πέσο Χιλής
10 νταλάσι Γκάμπιας = 165.77 πέσο Χιλής
15 νταλάσι Γκάμπιας = 248.66 πέσο Χιλής
20 νταλάσι Γκάμπιας = 331.54 πέσο Χιλής
25 νταλάσι Γκάμπιας = 414.43 πέσο Χιλής
30 νταλάσι Γκάμπιας = 497.32 πέσο Χιλής
40 νταλάσι Γκάμπιας = 663.09 πέσο Χιλής
50 νταλάσι Γκάμπιας = 828.86 πέσο Χιλής
60 νταλάσι Γκάμπιας = 994.63 πέσο Χιλής
70 νταλάσι Γκάμπιας = 1 160.40 πέσο Χιλής
80 νταλάσι Γκάμπιας = 1 326.18 πέσο Χιλής
90 νταλάσι Γκάμπιας = 1 491.95 πέσο Χιλής
100 νταλάσι Γκάμπιας = 1 657.72 πέσο Χιλής
150 νταλάσι Γκάμπιας = 2 486.58 πέσο Χιλής
200 νταλάσι Γκάμπιας = 3 315.44 πέσο Χιλής
500 νταλάσι Γκάμπιας = 8 288.60 πέσο Χιλής
1 000 νταλάσι Γκάμπιας = 16 577.20 πέσο Χιλής
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());