συνάλλαγμα της Γκάμπια : νταλάσι Γκάμπιας D

Γκάμπια

το νταλάσι Γκάμπιας is the currency της Γκάμπια. Ο κωδικός του της νταλάσι Γκάμπιας είναι GMD. Χρησιμοποιούμε D ως σύμβολο του της νταλάσι Γκάμπιας. το νταλάσι Γκάμπιας διαιρείται σε 100 bututs. GMD ρυθμίζεται Central Bank of The Gambia.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της νταλάσι Γκάμπιας , συνάλλαγμα της Γκάμπια