Εξέλιξη γκουρντ Αϊτής / δηνάρια Τυνησίας

HTG

Εξέλιξη TND / HTG

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 γκουρντ Αϊτής = 441.418194 δηνάρια Τυνησίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 γκουρντ Αϊτής = 194.721650 δηνάρια Τυνησίας