Εξέλιξη γκουρντ Αϊτής / λίρες Τουρκίας

HTG

Εξέλιξη TRY / HTG

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 γκουρντ Αϊτής = 251.07200 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε γκουρντ Αϊτής σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 γκουρντ Αϊτής = 29.98284 λίρες Τουρκίας