tiền của Hungary : Forint Hungary Ft

Hungary

Forint Hungary là đồng tiền của của Hungary. Mã của của Forint Hungary là HUF. Chúng tôi sử dụng Ft làm biểu tượng của của Forint Hungary. Forint Hungary được chia thành 100 fillérs. HUF được quy định bởi Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary).

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Forint Hungary , tiền của Hungary

500 Forint Hungaria
10000 Forint Hungaria
1000 Forint Hungaria
5000 Forint Hungaria
2000 Forint Hungaria
20000 Forint Hungaria
200 Forint Hungaria
Forint Hungaria

Tiền Của Hungary

Các đồng tiền chính