Μετατροπέας φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) πέσο Φιλιππίνων (PHP)

Ft
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του HUF/PHP παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φιορίνια Ουγγαρίας σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φιορίνια Ουγγαρίας = 149.75253 πέσο Φιλιππίνων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φιορίνια Ουγγαρίας σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φιορίνια Ουγγαρίας = 149.75253 πέσο Φιλιππίνων

Ιστορικά φιορίνι Ουγγαρίας / πέσο Φιλιππίνων

Ιστορία των ημερήσιων τιμών HUF /PHP από Monday, 4 January 1999.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 φιορίνι Ουγγαρίας = 0.31219613618643 πέσο Φιλιππίνων

το ελάχιστο για

  • 1 φιορίνι Ουγγαρίας = 0.14285138078464 πέσο Φιλιππίνων
Date HUF/PHP
0.15307
0.15308
0.15362
0.15027
0.14986
0.14975
0.14975
0.15135
0.15355
0.15514
0.15645
0.15961
0.15938
0.15938
0.15753
0.15729
0.15460
0.15703
0.15611
0.15495
0.15495
0.15326
0.16013
0.16414
0.16696
0.16745
0.16656
0.16656
0.16945
0.16902
0.17058
0.17146
0.17014
0.17015
0.17020
0.16872
0.16799
0.16901
0.16765
0.16563
0.16613
0.16613
0.16531
0.16366
0.16407
0.16379
0.16368
0.16388
0.16388
0.16167
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
10 HUF PHP 10 φιορίνια Ουγγαρίας HUF = 1.53 πέσο Φιλιππίνων PHP
20 HUF PHP 20 φιορίνια Ουγγαρίας HUF = 3.06 πέσο Φιλιππίνων PHP
150 HUF PHP 150 φιορίνια Ουγγαρίας HUF = 22.96 πέσο Φιλιππίνων PHP
500 HUF PHP 500 φιορίνια Ουγγαρίας HUF = 76.54 πέσο Φιλιππίνων PHP

πίνακα μετατροπής

φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)/πέσο Φιλιππίνων (PHP)
10 φιορίνια Ουγγαρίας = 1.53 πέσο Φιλιππίνων
20 φιορίνια Ουγγαρίας = 3.06 πέσο Φιλιππίνων
30 φιορίνια Ουγγαρίας = 4.59 πέσο Φιλιππίνων
40 φιορίνια Ουγγαρίας = 6.12 πέσο Φιλιππίνων
50 φιορίνια Ουγγαρίας = 7.65 πέσο Φιλιππίνων
60 φιορίνια Ουγγαρίας = 9.18 πέσο Φιλιππίνων
70 φιορίνια Ουγγαρίας = 10.71 πέσο Φιλιππίνων
80 φιορίνια Ουγγαρίας = 12.25 πέσο Φιλιππίνων
90 φιορίνια Ουγγαρίας = 13.78 πέσο Φιλιππίνων
100 φιορίνια Ουγγαρίας = 15.31 πέσο Φιλιππίνων
150 φιορίνια Ουγγαρίας = 22.96 πέσο Φιλιππίνων
200 φιορίνια Ουγγαρίας = 30.61 πέσο Φιλιππίνων
250 φιορίνια Ουγγαρίας = 38.27 πέσο Φιλιππίνων
300 φιορίνια Ουγγαρίας = 45.92 πέσο Φιλιππίνων
400 φιορίνια Ουγγαρίας = 61.23 πέσο Φιλιππίνων
500 φιορίνια Ουγγαρίας = 76.54 πέσο Φιλιππίνων
600 φιορίνια Ουγγαρίας = 91.84 πέσο Φιλιππίνων
700 φιορίνια Ουγγαρίας = 107.15 πέσο Φιλιππίνων
800 φιορίνια Ουγγαρίας = 122.46 πέσο Φιλιππίνων
900 φιορίνια Ουγγαρίας = 137.76 πέσο Φιλιππίνων
1 000 φιορίνι Ουγγαρίας = 153.07 πέσο Φιλιππίνων
1 500 φιορίνι Ουγγαρίας = 229.61 πέσο Φιλιππίνων
2 000 φιορίνια Ουγγαρίας = 306.14 πέσο Φιλιππίνων
5 000 φιορίνια Ουγγαρίας = 765.35 πέσο Φιλιππίνων
10 000 φιορίνια Ουγγαρίας = 1 530.70 πέσο Φιλιππίνων
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());