tiền của Israel : Sheqel Israel mới ₪

Israel

Sheqel Israel Mới là đồng tiền được sử dụng tại 2 quốc gia sau đây: Israel, Lãnh thổ Palestine. Mã của của Sheqel Israel mới là ILS. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Sheqel Israel mới. Sheqel Israel Mới được chia thành 100 agoras. ILS được quy định bởi Bank of Israel.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Israel

flag ILS