Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / λεβ Βουλγαρίας

INR

Εξέλιξη BGN / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 ρουπίες Ινδίας = 488.943606 λεβ Βουλγαρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 ρουπίες Ινδίας = 215.503242 λεβ Βουλγαρίας