Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Lev Bulgaria

INR

Sự phát triển của BGN / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Lev Bulgaria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 488.943606 Lev Bulgaria

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Lev Bulgaria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 215.503242 Lev Bulgaria