Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / γουόν Βόρειας Κορέας

INR

Εξέλιξη KPW / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε γουόν Βόρειας Κορέας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Ινδίας = 1 847.8681 γουόν Βόρειας Κορέας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε γουόν Βόρειας Κορέας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Ινδίας = 4.5259 γουόν Βόρειας Κορέας