Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / λίρες Τουρκίας

INR

Εξέλιξη TRY / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ρουπίες Ινδίας = 219.25155 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ρουπίες Ινδίας = 26.38149 λίρες Τουρκίας