Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

INR

Sự phát triển của TRY / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 219.25155 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 26.63808 Lia Thổ Nhĩ Kỳ