Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / δηνάρια Ιράκ

TRY

Εξέλιξη IQD / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Τουρκίας = 238 246.5033 δηνάρια Ιράκ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Τουρκίας = 5 573.2899 δηνάρια Ιράκ