συνάλλαγμα της Ιταλίας : λιρέτα Ιταλίας ITL

Ιταλία

Στις/Την 28 Feb 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το την λιρέτα ιταλίας (ITL). Ο κωδικός του της λιρέτα Ιταλίας είναι ITL. Χρησιμοποιούμε ITL ως σύμβολο του της λιρέτα Ιταλίας.

Γνωρίζετε πως:

Μετατροπέας λιρέτα Ιταλίας

Ο μετατροπέας του ITL παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

ITL
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Συναλλαγματική ισοτιμία της λιρέτα Ιταλίας , συνάλλαγμα της Ιταλίας

Χρήση του μετατροπέα

Εισάγετε το ποσό για τη μετατροπή στην κορυφή και να επιλέξετε ένα δεύτερο νόμισμα., Μπορείτε επίσης να πάρετε την ιστορία του ποσοστού των τιμών κάνοντας κλικ στο "Μετατροπή" κουμπί., Αν θέλετε να δείτε την ισοτιμία του νομίσματος ITL με άλλα νομίσματα, πηγαίνετε στον πίνακα "λιρέτα Ιταλίας συναλλαγματική ισοτιμία" παρακάτω.
Αρχική σελίδα: μετατροπέας νομίσματος.

Η τελευταία ανανέωση για το ITL Mataf Μετατροπέας νομίσματος χρονολογείται από

συνάλλαγμα της Ιταλίας