συνάλλαγμα της Ιταλίας : λιρέτα Ιταλίας ITL

Ιταλία

Στις/Την 28 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το την λιρέτα ιταλίας (ITL). Ο κωδικός του της λιρέτα Ιταλίας είναι ITL. Χρησιμοποιούμε ITL ως σύμβολο του της λιρέτα Ιταλίας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της λιρέτα Ιταλίας , συνάλλαγμα της Ιταλίας