tiền của Ý : Lia Ý ITL

Ý

Vào 28 Feb 2002, euro (EUR) đã thay thế cho lia ý (ITL). Mã của của Lia Ý là ITL. Chúng tôi sử dụng ITL làm biểu tượng của của Lia Ý.

Bạn có biết:

chuyển đổi Lia Ý

Bộ chuyển đổi ITL được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

ITL
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Lia Ý , tiền của Ý

ITL/tiền tệ chuyển đổi
1 ITL = 0.0169 TWD
1 ITL = 0.0611 JPY
1 ITL = 0.0421 RUB
1 ITL = 0.0005 GBP
1 ITL = 0.0009 AUD
1 ITL = 0.0005 EUR
1 ITL = 0.0184 THB
1 ITL = 0.0008 CAD
1 ITL = 0.0008 SGD
1 ITL = 0.0024 MYR

tiền tệ/ITL chuyển đổi
1 VND = 0.0756 ITL
1 USD = 1782.6583 ITL
1 KRW = 1.4649 ITL
1 CNY = 252.2403 ITL
1 TWD = 59.2284 ITL
1 JPY = 16.3654 ITL
1 RUB = 23.7603 ITL
1 GBP = 2208.9846 ITL
1 AUD = 1109.5912 ITL
1 EUR = 1936.2700 ITL

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền ITL với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Lia Ý" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf ITL Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ