συνάλλαγμα του Κιργιζιστάν : σομ Κιργιζίας с

Κιργιστάν

το σομ Κιργιζίας is the currency του Κιργιζιστάν. Ο κωδικός του της σομ Κιργιζίας είναι KGS. Χρησιμοποιούμε с ως σύμβολο του της σομ Κιργιζίας. το σομ Κιργιζίας διαιρείται σε 100 tyiyn. KGS ρυθμίζεται National Bank of the Kyrgyz Republic.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της σομ Κιργιζίας , συνάλλαγμα του Κιργιζιστάν