Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / νάιρα Νιγηρίας

KWD

Εξέλιξη NGN / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 141 035.5675 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 41 528.1247 νάιρα Νιγηρίας