Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δηνάρια Κουβέιτ

NGN

Εξέλιξη KWD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 237.9322176 δηνάρια Κουβέιτ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 65.8145711 δηνάρια Κουβέιτ