Μετατροπέας τένγκε Καζακστάν (KZT) ζλότι Πολωνίας (PLN)

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του KZT/PLN παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τένγκε Καζακστάν σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 τένγκε Καζακστάν = 91.313615 ζλότι Πολωνίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τένγκε Καζακστάν σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 τένγκε Καζακστάν = 91.313615 ζλότι Πολωνίας

Ιστορικά τένγκε Καζακστάν / ζλότι Πολωνίας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών KZT /PLN από Wednesday, 31 May 2000.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 τένγκε Καζακστάν = 0.032951979413762 ζλότι Πολωνίας

το ελάχιστο για

  • 1 τένγκε Καζακστάν = 0.0091313615453166 ζλότι Πολωνίας
Date KZT/PLN
0.009721
0.009552
0.009570
0.009506
0.009618
0.009552
0.009548
0.009548
0.009350
0.009335
0.009203
0.009182
0.009231
0.009131
0.009131
0.009161
0.009357
0.009486
0.009626
0.009453
0.009486
0.009486
0.009384
0.009259
0.009296
0.009141
0.009645
0.009692
0.009692
0.009778
0.009644
0.009606
0.009833
0.009889
0.010048
0.010042
0.010076
0.010150
0.010138
0.010159
0.010354
0.010383
0.010383
0.010349
0.010474
0.010474
0.010545
0.010514
0.010491
0.010491
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 KZT PLN 100 τένγκε Καζακστάν KZT = 0.97 ζλότι Πολωνίας PLN
200 KZT PLN 200 τένγκε Καζακστάν KZT = 1.95 ζλότι Πολωνίας PLN
1 500 KZT PLN 1 500 τένγκε Καζακστάν KZT = 14.59 ζλότι Πολωνίας PLN
5 000 KZT PLN 5 000 τένγκε Καζακστάν KZT = 48.63 ζλότι Πολωνίας PLN

πίνακα μετατροπής

τένγκε Καζακστάν (KZT)/ζλότι Πολωνίας (PLN)
100 τένγκε Καζακστάν = 0.97 ζλότι Πολωνίας
200 τένγκε Καζακστάν = 1.95 ζλότι Πολωνίας
300 τένγκε Καζακστάν = 2.92 ζλότι Πολωνίας
400 τένγκε Καζακστάν = 3.89 ζλότι Πολωνίας
500 τένγκε Καζακστάν = 4.86 ζλότι Πολωνίας
600 τένγκε Καζακστάν = 5.84 ζλότι Πολωνίας
700 τένγκε Καζακστάν = 6.81 ζλότι Πολωνίας
800 τένγκε Καζακστάν = 7.78 ζλότι Πολωνίας
900 τένγκε Καζακστάν = 8.75 ζλότι Πολωνίας
1 000 τένγκε Καζακστάν = 9.73 ζλότι Πολωνίας
1 500 τένγκε Καζακστάν = 14.59 ζλότι Πολωνίας
2 000 τένγκε Καζακστάν = 19.45 ζλότι Πολωνίας
2 500 τένγκε Καζακστάν = 24.31 ζλότι Πολωνίας
3 000 τένγκε Καζακστάν = 29.18 ζλότι Πολωνίας
4 000 τένγκε Καζακστάν = 38.90 ζλότι Πολωνίας
5 000 τένγκε Καζακστάν = 48.63 ζλότι Πολωνίας
6 000 τένγκε Καζακστάν = 58.35 ζλότι Πολωνίας
7 000 τένγκε Καζακστάν = 68.08 ζλότι Πολωνίας
8 000 τένγκε Καζακστάν = 77.80 ζλότι Πολωνίας
9 000 τένγκε Καζακστάν = 87.53 ζλότι Πολωνίας
10 000 τένγκε Καζακστάν = 97.25 ζλότι Πολωνίας
15 000 τένγκε Καζακστάν = 145.88 ζλότι Πολωνίας
20 000 τένγκε Καζακστάν = 194.50 ζλότι Πολωνίας
50 000 τένγκε Καζακστάν = 486.25 ζλότι Πολωνίας
100 000 τένγκε Καζακστάν = 972.50 ζλότι Πολωνίας
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());