Εξέλιξη λίρες Λιβάνου / ευρώ

LBP

Εξέλιξη EUR / LBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000000 λίρες Λιβάνου = 10 453.121929395 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000000 λίρες Λιβάνου = 103.010905765 ευρώ