Sự phát triển của Bảng Li-băng / euro

LBP

Sự phát triển của EUR / LBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 Bảng Li-băng = 10 453.121929395 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 Bảng Li-băng = 101.871169644 euro