Συναλλαγματική ισοτιμία φράγκο Λουξεμβούργου (LUF) Ανδόρας φράγκο (ADF)

Ο μετατροπέας του LUF/ADF παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

LUF
ADF
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
10 LUF ADF 10 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 1.63 Ανδόρας φράγκο ADF
20 LUF ADF 20 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 3.25 Ανδόρας φράγκο ADF
150 LUF ADF 150 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 24.39 Ανδόρας φράγκο ADF
500 LUF ADF 500 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 81.31 Ανδόρας φράγκο ADF

πίνακα μετατροπής

φράγκο Λουξεμβούργου (LUF)/Ανδόρας φράγκο (ADF)
10 φράγκα Λουξεμβούργου = 1.63 Ανδόρας φράγκο
20 φράγκα Λουξεμβούργου = 3.25 Ανδόρας φράγκο
30 φράγκα Λουξεμβούργου = 4.88 Ανδόρας φράγκο
40 φράγκα Λουξεμβούργου = 6.50 Ανδόρας φράγκο
50 φράγκα Λουξεμβούργου = 8.13 Ανδόρας φράγκο
60 φράγκα Λουξεμβούργου = 9.76 Ανδόρας φράγκο
70 φράγκα Λουξεμβούργου = 11.38 Ανδόρας φράγκο
80 φράγκα Λουξεμβούργου = 13.01 Ανδόρας φράγκο
90 φράγκα Λουξεμβούργου = 14.63 Ανδόρας φράγκο
100 φράγκα Λουξεμβούργου = 16.26 Ανδόρας φράγκο
150 φράγκα Λουξεμβούργου = 24.39 Ανδόρας φράγκο
200 φράγκα Λουξεμβούργου = 32.52 Ανδόρας φράγκο
250 φράγκα Λουξεμβούργου = 40.65 Ανδόρας φράγκο
300 φράγκα Λουξεμβούργου = 48.78 Ανδόρας φράγκο
400 φράγκα Λουξεμβούργου = 65.04 Ανδόρας φράγκο
500 φράγκα Λουξεμβούργου = 81.31 Ανδόρας φράγκο
600 φράγκα Λουξεμβούργου = 97.57 Ανδόρας φράγκο
700 φράγκα Λουξεμβούργου = 113.83 Ανδόρας φράγκο
800 φράγκα Λουξεμβούργου = 130.09 Ανδόρας φράγκο
900 φράγκα Λουξεμβούργου = 146.35 Ανδόρας φράγκο
1 000 φράγκο Λουξεμβούργου = 162.61 Ανδόρας φράγκο
1 500 φράγκο Λουξεμβούργου = 243.92 Ανδόρας φράγκο
2 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 325.22 Ανδόρας φράγκο
5 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 813.05 Ανδόρας φράγκο
10 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 1 626.10 Ανδόρας φράγκο