Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / λίρες Τουρκίας

MYR

Εξέλιξη TRY / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 661.4672 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 33.1786 λίρες Τουρκίας