Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / ρινγκίτ Μαλαισίας

TRY

Εξέλιξη MYR / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Τουρκίας = 3 013.98727 ρινγκίτ Μαλαισίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Τουρκίας = 144.06287 ρινγκίτ Μαλαισίας