συνάλλαγμα της Μοζαμβίκης : παλιό μετικάλ Μοζαμβίκης MZM

Μοζαμβίκη

Στις/Την 16 Ιούν 1980, η παλιό μετικάλ μοζαμβίκης (MZM) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (MZE). Στις/Την 31 Δεκ 2006, η μετικάλ μοζαμβίκης (MZN) αντικαταστάθηκε από τη/το η παλιό μετικάλ μοζαμβίκης (MZM). Ο κωδικός του της παλιό μετικάλ Μοζαμβίκης είναι MZM. Χρησιμοποιούμε MZM ως σύμβολο του της παλιό μετικάλ Μοζαμβίκης.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της παλιό μετικάλ Μοζαμβίκης , συνάλλαγμα της Μοζαμβίκης