συνάλλαγμα της Μοζαμβίκης : μετικάλ Μοζαμβίκης MT

Μοζαμβίκη

η μετικάλ Μοζαμβίκης is the currency της Μοζαμβίκης. Ο κωδικός του της μετικάλ Μοζαμβίκης είναι MZN. Χρησιμοποιούμε MT ως σύμβολο του της μετικάλ Μοζαμβίκης. η μετικάλ Μοζαμβίκης διαιρείται σε 100 centavos. MZN ρυθμίζεται Bank of Mozambique.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της μετικάλ Μοζαμβίκης , συνάλλαγμα της Μοζαμβίκης