Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / Bitcoin

NGN

Εξέλιξη BTC / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000000 νάιρα Νιγηρίας = 481 507.34815343580 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000000 νάιρα Νιγηρίας = 36.32294527163 Bitcoin