Sự phát triển của Naira Nigeria / Bitcoin

NGN

Sự phát triển của BTC / NGN

Ngày tốt nhất để đổi từ Naira Nigeria sang Bitcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000000 Naira Nigeria = 481 507.34815343580 Bitcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Naira Nigeria sang Bitcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000000 Naira Nigeria = 36.32294527163 Bitcoin