Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ρουπία Ινδονησίας

NGN

Εξέλιξη IDR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ρουπία Ινδονησίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 10 622.8046 ρουπία Ινδονησίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ρουπία Ινδονησίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 3 410.7325 ρουπία Ινδονησίας