Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ριάλ Ομάν

NGN

Εξέλιξη OMR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ριάλ Ομάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 νάιρα Νιγηρίας = 3 288.02449437 ριάλ Ομάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ριάλ Ομάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 νάιρα Νιγηρίας = 238.93419965 ριάλ Ομάν