Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ριάλ Σαουδικής Αραβίας

NGN

Εξέλιξη SAR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ριάλ Σαουδικής Αραβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 320.715102 ριάλ Σαουδικής Αραβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ριάλ Σαουδικής Αραβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 81.090207 ριάλ Σαουδικής Αραβίας