Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / κορόνες Σουηδίας

NGN

Εξέλιξη SEK / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 708.436909 κορόνες Σουηδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 63.532937 κορόνες Σουηδίας