Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / νάιρα Νιγηρίας

SEK

Εξέλιξη NGN / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 κορόνες Σουηδίας = 15 739.8675 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 κορόνες Σουηδίας = 1 411.5583 νάιρα Νιγηρίας