Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ραντ Νότιας Αφρικής

NGN

Εξέλιξη ZAR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ραντ Νότιας Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 963.229622 ραντ Νότιας Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ραντ Νότιας Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 117.822609 ραντ Νότιας Αφρικής