Εξέλιξη κορόνες Νορβηγίας / δολάρια Καναδά

NOK

Εξέλιξη CAD / NOK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Νορβηγίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Νορβηγίας = 227.39009 δολάρια Καναδά

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Νορβηγίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Νορβηγίας = 121.78591 δολάρια Καναδά