Sự phát triển của Krone Na Uy / Đô la Canada

NOK

Sự phát triển của CAD / NOK

Ngày tốt nhất để đổi từ Krone Na Uy sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Krone Na Uy = 227.39009 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Krone Na Uy sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Krone Na Uy = 121.78591 Đô la Canada