Εξέλιξη κορόνες Νορβηγίας / ευρώ

NOK

Εξέλιξη EUR / NOK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Νορβηγίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Νορβηγίας = 137.52434 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Νορβηγίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Νορβηγίας = 78.75752 ευρώ