Εξέλιξη πέσο Φιλιππίνων / ρινγκίτ Μαλαισίας

PHP

Εξέλιξη MYR / PHP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Φιλιππίνων σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 πέσο Φιλιππίνων = 95.06943 ρινγκίτ Μαλαισίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Φιλιππίνων σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 πέσο Φιλιππίνων = 66.81804 ρινγκίτ Μαλαισίας