Sự phát triển của Peso Philipin / Ringgit Malaysia

PHP

Sự phát triển của MYR / PHP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Philipin sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Peso Philipin = 95.06943 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Philipin sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Peso Philipin = 66.81804 Ringgit Malaysia