Εξέλιξη πέσο Φιλιππίνων / νάιρα Νιγηρίας

PHP

Εξέλιξη NGN / PHP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Φιλιππίνων σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πέσο Φιλιππίνων = 866.4006 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Φιλιππίνων σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πέσο Φιλιππίνων = 229.7495 νάιρα Νιγηρίας