Εξέλιξη ρουπίες Πακιστάν / δηνάρια Ιράκ

PKR

Εξέλιξη IQD / PKR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Πακιστάν = 5 675.8294 δηνάρια Ιράκ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Πακιστάν = 706.8873 δηνάρια Ιράκ