Sự phát triển của Rupee Pakistan / Dinar I-rắc

PKR

Sự phát triển của IQD / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 5 675.8294 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 706.8873 Dinar I-rắc