Εξέλιξη ρουπίες Πακιστάν / λίρες Συρίας

PKR

Εξέλιξη SYP / PKR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε λίρες Συρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Πακιστάν = 831.5228 λίρες Συρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε λίρες Συρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Πακιστάν = 53.3553 λίρες Συρίας