Sự phát triển của Rupee Pakistan / Bảng Syria

PKR

Sự phát triển của SYP / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bảng Syria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 1 436.9474 Bảng Syria

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bảng Syria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 53.3553 Bảng Syria